Ingevolge nieuwe de wet van de privacy (EU verordening 2019/679 van 27 april 2016) neem ik kennis door mijn aansluiting bij de Belgische Vereniging Agaporniden, van hetgeen volgt :

Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kader van GDPR
De Belgische Vereniging Agaporniden International VZW (BVA International vzw) verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en familienaam
• Adresgegevens (privé)
• Telefoonnummer en/of gsm (facultatief)
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Waarom we gegevens nodig hebben
BVA International vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Ledenadministratie
• invullen vrijwilligersregister
• verzending van ons tweemaandelijks tijdschrift
• verzending van bestelde ringen
• u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren
BVA International vzw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de aard van onze dienstverlening houden wij uw gegevens bij voor de ledenadministratie tot u bij ons een verzoek indient om deze te verwijderen. Het lidnummer dat u bij inschrijving in onze vereniging ontvangt, blijft aan u verbonden, ook na stopzetting van het lidmaatschap. Als u later opnieuw inschrijft, bekomt u uw oude lidnummer dus terug.

Delen met anderen
BVA International vzw verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (verzending van ons tijdschrift) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden ook nooit doorgegeven aan andere leden zonder dat u hierover eerst wordt gecontacteerd en u de toelating geeft om uw e-mailadres door te geven. Adres- en telefoongegevens worden nooit verstrekt.

In kaart brengen websitebezoek
BVA International vzw gebruikt enkel cookies om bij het inloggen uw gekozen taal te onthouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking dan kan u een gespecificeerd verzoek sturen naar de persoon die de ledenadministratie verwerkt (penningmeester@bva-international.com). Uw privacy wordt op die manier volledig beschermd. BVA International vzw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via onze website: www.bva-international.com

Beveiliging
BVA International vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Het bestuur van de Belgische vereniging Agaporniden International