In 2020 wordt, aansluitend aan de theoretische cursus agaporniden (https://www.ornitho-genetics.info/?page_id=15224), een opleiding voor BVA-International keurmeester gestart.  Deelnemers aan de cursus die deelnemen aan de test en op alle modules meer dan 70% behalen kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Deze opleiding duurt twee jaar.

Let op: elke keurmeestersvergunning van BVA-International wordt jaarlijks door het TC vernieuwd. Wanneer de betrokken kandidaat, na het slagen, afwezig blijft op de bijscholingscursussen of geen agaporniden meer kweekt, vervalt het mandaat onmiddellijk. Zo zijn de BVA-International keurmeesters steeds verplicht om alles op de voet te blijven volgen en vermijden we dat ze ‘na het behalen van hun titel’ alle motivatie laten varen en zo achterop geraken.
BVA-International keurmeesters dienen er in eerste plaats te zijn voor de leden, de kwekers van agaporniden en niet voor hun eigen belang.

One comment

Comments are closed.